Gian hàng   Môi trường   Dịch vụ môi trường

Dịch vụ môi trường

Thủ tục môi trường dự án
Đăng ngày 30-04-2019 07:42:00 PM
Giá : Liên hệ
Thụ tục môi trường dự án đơn giản, nhanh gọn, chi phí tối ưu.

Chuyên gia tư vấn thiết kế, công nghệ xử lý nước thải và nước sạch....
Đăng ngày 10-07-2013 03:16:00 AM
Giá : Liên hệ
Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN chuyên tư vấn các thủ tục, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiết kế các công trình xử lý nước thải, khí thải,...

Dịch vụ đăng ký sổ chủ thải chất thải nguy hại.
Đăng ngày 10-07-2013 01:25:00 AM
Giá : ~1 VND
Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN chuyên tư vấn các thủ tục, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiết kế các công trình xử lý nước thải, khí thải,...

Dịch vụ xin cấp phép xả thải vào nguồn nước
Đăng ngày 10-07-2013 01:20:00 AM
Giá : 1 VND
Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN chuyên tư vấn các thủ tục, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiết kế các công trình xử lý nước thải, khí thải,...

Dịch vụ lập đề án bảo vệ môi trường
Đăng ngày 10-07-2013 01:16:00 AM
Giá : ~1 VND
Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN chuyên tư vấn các thủ tục, các vấn đề liên quan đến môi trường, thiết kế các công trình xử lý nước thải, khí thải,...

Dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đăng ngày 10-07-2013 01:06:00 AM
Giá : ~1 VND
Chuyên lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM, ĐMC... cho các dự án của các doanh nghiệp và cơ quan trên toàn quốc,..

Tư vấn các thủ tục môi trường.
Đăng ngày 10-07-2013 12:58:00 AM
Giá : ~1 VND
Chuyên gia tư vấn các thủ tục môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT, quan trắc môi trường...

Tư vấn các thủ tục môi trường
Đăng ngày 10-07-2013 01:09:00 AM
Giá : ~1 VND
Công ty TNHH hỗ trợ phát triển KHCN chuyên tư vấn các thủ tục môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động Môi trường ĐTM, ĐMC, ... Tư vấn thiết kế các công trình xử lý nước thải, nước sạch, khí thải...

 

Sản phẩm hot

Sản phẩm VIP