Gian hàng   Cơ khí   Máy xây dựng

Máy xây dựng

Dây chuyền sản xuất vữa khô
Đăng ngày 02-11-2018 07:14:00 PM
Giá : Liên hệ
Dây chuyền sản xuất vữa khô Mortar

Dây chuyền sản xuất vữa khô
Đăng ngày 02-11-2018 07:14:43 PM
Giá : Liên hệ
Dây chuyền sản xuất vữa khô Mortar

Trộn bê tông Ung Giang JG150
Đăng ngày 03-08-2017 02:14:43 AM
Giá : 54 100 000 VND
Trộn bê tông Ung Giang JG150

Máy duỗi, cắt thép
Đăng ngày 18-07-2017 07:25:39 PM
Giá : 8 500 000 VND
Máy duỗi, cắt thép

Máy uốn thép
Đăng ngày 18-07-2017 05:31:34 PM
Giá : 15 500 000 VND
Máy uốn thép Trung Quốc

Máy cắt bê tông
Đăng ngày 18-07-2017 12:18:46 AM
Giá : 25 050 000 VND
Máy cắt bê tông

Máy đầm bàn chạy xăng
Đăng ngày 17-07-2017 10:26:55 PM
Giá : 31 300 000 VND
Máy đầm bàn chạy xăng

Lu rung EISHIN
Đăng ngày 17-07-2017 10:04:39 PM
Giá : 60 000 000 VND
Máy lu rung EISHIN

Máy lu rung Hitachi
Đăng ngày 17-07-2017 10:00:26 PM
Giá : 250 800 000 VND
Lu rung Hitachi

Đầm cóc Hitachi
Đăng ngày 17-07-2017 08:30:26 PM
Giá : 34 500 000 VND
Đầm cóc Nhật Bản

Đầm rùi JINLONG chạy điện
Đăng ngày 17-07-2017 08:31:03 PM
Giá : 2 250 000 VND
Đầm dùi chạy điện

Máy trộn bê tông JZC -200
Đăng ngày 17-07-2017 08:49:48 PM
Giá : 41 000 000 VND
Máy trộn bê tông JZC200

Máy trộn bê tông JS 500
Đăng ngày 17-07-2017 08:34:22 PM
Giá : 183 000 000 VND
Máy trộn bê tông JS 500

TRAM TRỘN BÊ TÔNG HSZ 25
Đăng ngày 02-11-2018 08:54:56 PM
Giá : Liên hệ
Trạm trộn bê tông HSZ 50/60

TRAM TRỘN BÊ TÔNG HSZ 50/60
Đăng ngày 02-11-2018 08:59:27 PM
Giá : Liên hệ
Trạm trộn bê tông HSZ 50/60

 

Sản phẩm hot

Sản phẩm VIP