Gian hàng   Hóa học   Khoáng sản

Khoáng sản

BỘT ĐÁNH BÓNG ĐẤT HIẾM BGY-602
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT ĐÁNH BÓNG ĐẤT HIẾM BGY-605
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT ĐÁNH BÓNG ĐẤT HIẾM BGY-602
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT ĐÁNH BÓNG ĐẤT HIẾM BGY-803
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT NHÔM ĐÁNH BÓNG BGY-70
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng nhôm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng nhôm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT SILIC ĐÁNH BÓNG BGY-90
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT SiC ĐÁNH BÓNG BGY-717
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT NANO XERI OXIT ĐÁNH BÓNG BGY-608
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT ĐÁNH BÓNG ĐẤT HIẾM BGY-601
Đăng ngày 22-04-2024 06:53:00 PM
Giá : ~1 VND
So với bột đánh bóng sắt đỏ truyền thống, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là tốc độ đánh bóng cao, độ hoàn thiện cao và tuổi thọ lâu dài.Đánh bóng ống kính bằng bột đánh bóng oxit xeri, một phút làm việc, chẳng hạn như bột đánh bóng bằng oxit sắt sẽ mất 30-60 phút.Do đó, bột đánh bóng đất hiếm có ưu điểm là liều lượng thấp, tốc độ đánh bóng cao và hiệu quả đánh bóng cao.Và có thể thay đổi chất lượng đánh bóng và môi trường hoạt động.

BỘT ĐẤT HIẾM LANTAN AXETAT (La(C2H3O2)3.H2O)
Đăng ngày 04-03-2024 06:51:00 PM
Giá : ~1 VND
Lanthanum axetat hydrat, có dạng tinh thể màu trắng hoặc không màu, dễ hòa tan trong nước và dễ bay hơi, vì vậy cần bảo quản trong điều kiện kín khí. Lanthanum axetat có thể được sử dụng để sản xuất chất xúc tác, thủy tinh quang học, phụ gia tụ gốm, vật liệu từ tính, thuốc thử hóa học và trong các ngành công nghiệp khác. Nó cũng có thể được sử dụng để điều chế lanthanum clorua, các hợp chất lanthanum khác và phụ gia dầu mỏ

BỘT ĐẤT HIẾM XERI NITRAT (Ce(NO3)3.6H2O)
Đăng ngày 04-03-2024 06:14:00 PM
Giá : ~1 VND
Cerium(III) nitrate hexahydrate, Ce(NO3)3.6H2O được sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm, sản xuất dược phẩm, các cơ sở y tế, trường học, các cơ sở nghiêm cứu khoa học… Cerium(III) nitrate hexahydrate, Ce(NO3)3.6H2O là một nguồn Cerium tinh thể hòa tan trong nước cao để sử dụng tương thích với nitrat và pH (axit) thấp hơn

BỘT ĐẤT HIẾM XERI HIDROXIT (Ce(OH)4)
Đăng ngày 03-03-2024 07:15:00 PM
Giá : ~1 VND
Xeri(IV) hydroxit , còn gọi là xeri hydroxit , là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Ce(OH) 4 . Nó là một loại bột màu vàng, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong axit đậm đặc.

BỘT ĐẤT HIẾM XERI CACBONAT (Ce2(CO3)3)
Đăng ngày 03-03-2024 06:51:00 PM
Giá : ~1 VND
Xeri cacbonat 99,99% đất hiếm, chủ yếu được ứng dụng trong sản xuất chất xúc tác ô tô và thủy tinh, đồng thời làm nguyên liệu thô để sản xuất các hợp chất Xeri khác.Trong ngành thủy tinh, nó được coi là chất đánh bóng kính hiệu quả nhất để đánh bóng quang học chính xác.Nó cũng được sử dụng để khử màu thủy tinh bằng cách giữ sắt ở trạng thái sắt.Khả năng chặn ánh sáng cực tím của kính pha tạp Cerium được sử dụng trong sản xuất đồ thủy tinh y tế và cửa sổ hàng không vũ trụ.

BỘT ĐẤT HIẾM LANTAN CLORUA KHAN (LaCl3)
Đăng ngày 03-03-2024 06:23:00 PM
Giá : ~1 VND
Lanthan(III) chloride là một hợp chất vô cơ với công thức hóa học LaCl3. Đây là một loại muối thông thường nhưng chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu. Nó là một chất rắn màu trắng rất tan trong nước và alcohol.

BỘT ĐẤT HIẾM LANTAN CACBONAT (La2(CO3)3 x H2O)
Đăng ngày 03-03-2024 06:11:00 PM
Giá : ~1 VND
Lanthanum Carbonate chủ yếu được sử dụng làm hợp chất trung gian của lanthanum, có thể được sử dụng làm nguyên liệu thô của lanthanum clorua, lanthanum oxit và các hợp chất khác.

BỘT ĐẤT HIẾM LANTAN AXETAT HIDRAT
Đăng ngày 01-03-2024 07:30:00 PM
Giá : ~1 VND
Bột Lantan Axetat Hidrat được sử dụng phổ biến trong sản xuất, điều chế chất xúc tác và ngành công nghiệp thuốc thử

BỘT ĐẤT HIẾM PRASEODYMI NEODYMI FLUORIDE
Đăng ngày 01-03-2024 06:51:00 PM
Giá : ~1 VND
Xen-neodymium Xen-odym chủ yếu là để sản xuất kim loại ND Pr, vật liệu từ nd-Fe-B, chất phụ gia cho thủy tinh & gốm, v.v.

BỘT LANTAN CLORUA HEPTAHYDRAT
Đăng ngày 01-03-2024 06:25:00 PM
Giá : ~1 VND
Tên sản phẩm: Hóa Chất Lanthanum chloride heptahydrate, hãng FITECH Giá: Liên hệ

BỘT NEODYMI CLORUA KHAN
Đăng ngày 01-03-2024 06:05:00 PM
Giá : ~1 VND
Neodymi(III) chloride, còn được gọi với cái tên neodymi trichloride là một hợp chất vô cơ có thành phần gồm hai nguyên tố neodymi và clo với công thức hóa học được quy định là NdCl3. Hợp chất khan này là một chất rắn có màu tím hoa cà, hấp thụ nước khi tiếp xúc với không khí để tạo thành dạng ngậm nước hexahydrat có màu tím, NdCl3·6H2O. Neodymi(III) chloride được sản xuất từ ​khoáng chất ​monazite và bastnäsite, thông qua một quá trình phức tạp chiết xuất đa tầng. Hợp chất này có một số ứng dụng quan trọng như là một hóa chất trung gian để sản xuất kim loại neodymi và các laze dựa trên neodymi và các sợi quang học. Các ứng dụng khác bao gồm đóng vai trò một chất xúc tác trong tổng hợp hữu cơ và phân hủy các nhân tố gây ô nhiễm nước thải, chống ăn mòn nhôm và các hợp kim, và đánh dấu bằng huỳnh quang các phân tử hữu cơ (DNA).

BỘT ĐẤT HIẾM NEODYMI TRICLORUA HEXAHIDRAT
Đăng ngày 29-02-2024 08:07:00 PM
Giá : ~1 VND
Neodymium trichlorure neodymium là một hợp chất gồm có Neodymium, với công thức hóa học NdCl3. Trichlorure neodymium khan là loại rắn tím nhạt giúp hấp thụ nhanh nước khi đặt trong không khí, chuyển thành cơ chế hyđrat tím NdCl3·6H2O.

BỘT ĐẤT HIẾM NEODYMI CLORUA (NdCl3)
Đăng ngày 29-02-2024 07:38:00 PM
Giá : ~1 VND
Neodymi(III) chloride, còn được gọi với cái tên neodymi trichloride là một hợp chất vô cơ có thành phần gồm hai nguyên tố neodymi và clo với công thức hóa học được quy định là NdCl₃.

BỘT ĐẤT HIẾM XERI NITRAT (Ce(NO3)3)
Đăng ngày 29-02-2024 06:59:00 PM
Giá : ~1 VND
Nitrat xeri khan, còn được gọi là xeri (III) nitrat, là muối khan có công thức Ce (NO3) 3. (Số CAS 10108-73-3). Xeri nitrat hexahydrat, với công thức Ce (NO3) 3.6H2O (số CAS 10294-41-4) là nitrat phổ biến nhất của xeri (III). Nó là một thành phần trong kem điều trị bỏng cũng bao gồm bạc sulphadiazine. Nồng độ được sử dụng là 0,5 M đối với xeri nitrat. Đối với bỏng rất nghiêm trọng, nó làm giảm tỷ lệ tử vong. Ở 150 ° C, hexahydrat mất nước trong quá trình kết tinh để tạo thành trihydrat, chất này tự phân hủy trên 200 ° C. Nitrat hexahydrat nguy hiểm có các tinh thể triclinic pinacoidal.

BỘT ĐẤT HIẾM XERI HIDROXIT (Ce(OH)4)
Đăng ngày 29-02-2024 06:36:00 PM
Giá : ~1 VND
Xeri(IV) hydroxit , còn gọi là xeri hydroxit , là một hợp chất vô cơ có công thức hóa học Ce(OH) 4 . Nó là một loại bột màu vàng, không hòa tan trong nước nhưng hòa tan trong axit đậm đặc.

BỘT ĐẤT HIẾM XERI CACBONAT (Ce2(CO3)3xH2O)
Đăng ngày 29-02-2024 06:12:16 PM
Giá : ~1 VND
Xeri cacbonat 99,99% đất hiếm, chủ yếu được ứng dụng trong sản xuất chất xúc tác ô tô và thủy tinh, đồng thời làm nguyên liệu thô để sản xuất các hợp chất Xeri khác.Trong ngành thủy tinh, nó được coi là chất đánh bóng kính hiệu quả nhất để đánh bóng quang học chính xác.Nó cũng được sử dụng để khử màu thủy tinh bằng cách giữ sắt ở trạng thái sắt.Khả năng chặn ánh sáng cực tím của kính pha tạp Cerium được sử dụng trong sản xuất đồ thủy tinh y tế và cửa sổ hàng không vũ trụ.

ĐẤT HIẾM XERI HIDROXIT (Ce(OH)4)
Đăng ngày 28-02-2024 07:38:00 PM
Giá : ~1 VND
Cerium Hydroxide chủ yếu được sử dụng làm chất khử màu và làm trong cho kính; Chất xúc tác thanh lọc khí thải ô tô; Chất ổn định cho nhựa PVC; Nguyên liệu thô để nấu chảy hợp kim Si-Fe đất hiếm giàu Ce; Phụ gia cho công nghệ mạ điện.

BỘT OXIT ĐẤT HIẾM SAMARI (Sm2O3)
Đăng ngày 28-02-2024 07:14:00 PM
Giá : ~1 VND
Samarium Oxit Sm2O3 chủ yếu được sử dụng làm chất phụ gia cho kính phát quang, sơn vật liệu cảm quang, vật liệu nam châm vĩnh cửu khoan samarium và sản xuất kim loại samarium.Samari Oxit cũng được ứng dụng nhiều hơn trong sản xuất thiết bị điện tử và điện trở gốm, v.v.

BỘT ĐẤT HIẾM ERBI OXIT (Er2O3)
Đăng ngày 28-02-2024 06:50:00 PM
Giá : ~1 VND
Ôxít Erbi (Er2O3) là một thành viên của sesquioxit đất hiếm. Bột Er2O3 có vẻ ngoài màu hồng và cấu trúc tinh thể của vật liệu thường được biết đến là hình khối. Erbium oxit được tìm thấy không hòa tan trong nước và hòa tan trong axit khoáng. Er2O3 cung cấp các đặc tính tuyệt vời khác nhau như hằng số điện môi cao (≈14), độ bền cơ học cao, ổn định hóa học và nhiệt cao khi tiếp xúc với Si, dải tần rộng (~ 5,4 eV), độ cứng đáng kể và độ trong suốt cao trong ánh sáng nhìn thấy.

BỘT ĐẤT HIẾM PRASEODYMI OXIT (Pr6O11)
Đăng ngày 28-02-2024 06:37:00 PM
Giá : ~1 VND
Đây là ô-xít đất hiếm hoi và là a-xít hydride cơ bản, vì vậy nó có thể phản ứng với axit và chất giảm mạnh ở Redox. Các hợp chất ô-xít đất hiếm có chứa ít nhất một ion ôxy và một phân chia kim loại. Chúng thường không hòa tan trong các dung dịch chứa nước (nước) và cực kỳ ổn định, giúp chúng phù hợp với các cấu trúc gốm. Do lý do này, oxit dùng tính đủ điều khoản có rất nhiều ứng dụng, từ sản xuất bát đất sét cho đến các sản phẩm điện tử tiên tiến.

BỘT ĐẤT HIẾM GADOLINI OXIT (Gd2O3)
Đăng ngày 28-02-2024 06:19:00 PM
Giá : ~1 VND
Oxy hóa Gadolinium chủ yếu được sử dụng trong sản xuất gadolinium kim loại, hợp kim GD-Fe, chất nền duy nhất lưu trữ bộ nhớ, kính quang học, môi trường làm lạnh từ thể rắn, chất ức chế, chất phụ gia SM-Co, cảm nhận tăng độ nhạy của màn hình, môi chất làm lạnh từ tính, v.v.

BỘT ĐẤT HIẾM YTRI OXIT (Y2O3)
Đăng ngày 28-02-2024 05:57:00 PM
Giá : ~1 VND
Yttri oxit, như một vật liệu phụ gia chức năng, được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử, hàng không vũ trụ, huỳnh quang, điện tử, gốm sứ công nghệ cao, v.v. vì các đặc tính vật lý tuyệt vời của nó như hằng số điện môi cao, khả năng chịu nhiệt tốt và ăn mòn mạnh sức chống cự.

1 2 3 4  Trang sau
 

Sản phẩm hot

Sản phẩm VIP