Báo cáo tác động môi trường nhà máy gạch bê tông khí chưng áp

Báo cáo tác động môi trường nhà máy gạch bê tông khí chưng áp
Bê tông khí chưng áp (tiếng Anh: Autoclaved aerated concrete hay Autoclaved cellular concrete (AAC) - hoặc Autoclaved lightweight concrete (ALC) được kĩ sư và kiến trúc sư người Thụy Điển Johan Axel Eriksson phát minh ra vào giữa những năm 1920 để phục vụ nhu cầu xây các đồn bốt trong quân sự.Đây là vật liệu xây dựng nhẹ, được đúc sẵn hoặc sản xuất theo dây chuyền. Nó được dùng làm các cấu kiện, có khả năng cách âm, cách nhiệt, chịu lửa, chống thấm... Các sản phẩm từ AAC bao gồm gạch bê tông, panel tường, panel sàn, panel mái chống thấm, dầm lanh tô...
TÊN DỰ ÁN: ĐẦU TƯ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG  ÁP (AAC)
CÔNG SUẤT: 100.000 M3/NĂM (MỞ RỘNG 200.000M3/NĂM)
Bản viết chỉ mang tính tham khảo :
http://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de321_418e9e37_slide1_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de325_569d9f51_slide2_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de327_7298b442_slide3_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de32a_635d37ac_slide4_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de32d_19d54c6f_slide5_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de330_026cc462_slide6_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de333_42b9b63c_slide7_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de337_0a693de5_slide8_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de33a_6abc72f6_slide9_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de33d_7227c0ff_slide10_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de341_601bf34b_slide11_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de343_0cf7374e_slide12_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de383_7bb7e4c6_slide29_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de387_0e62e733_slide30_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de38a_0f63fd3b_slide31_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de38e_71a10bb1_slide32_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de392_5696fed1_slide33_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de396_7ccdf565_slide34_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de39a_61fb4579_slide35_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de346_1a9520ac_slide13_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de348_3c1481b9_slide14_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de34b_5cf36795_slide15_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de350_7f5bd166_slide16_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de354_75c43cab_slide17_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de359_4bdb8613_slide18_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de35c_31de670c_slide19_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de35f_26187f3c_slide20_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de362_7d2e0af7_slide21_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de366_71f28200_slide22_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de36b_2f480fc0_slide23_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de36f_579a5e9c_slide24_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de373_67cdfb26_slide25_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de377_2cdcbaa7_slide26_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de37b_0defffb1_slide27_resize.jpghttp://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de37f_49885797_slide28_resize.jpg
http://img3.tamtay.vn/files/photo2/2013/11/9/14/975114/527de39d_211e0f18_slide36_resize.jpg

Tác giả bài viết: Hoàng Diệp

Nguồn tin: Sưu tầm