Can nhiệt
Đăng ngày 03-04-2013 Lúc 11:15'- 13758 Lượt xem
Giá : ~5 VND / 1 sản phẩm
Mô tả sản phẩm
 
VTech cung cấp các loại can nhiệt áp dụng cho cảm biến đo nhiệt độ, làm việc với thới gian tiếp súc nhiệt độ cao và điều khiển nhiệt độ, hiển thị nhiệt độ. Được áp dụng trong nhiều nghành công nghiệp khác nhau
Thông số kỹ thuật của can nhiệt
1. Khung nhiệt độ : 0~1800°C
2. Độ chính sác: < ± 0.5% t
3. Hằng số thời gian: ≤180s
4. Điện trở: 5MΩ (@ 20°C)
5. Kích thước tiêu chuẩn: 400,500, 800, 1000, 1200(mm); tùy chỉnh kích thước có sắn.
6. Đường kính cặp nhiệt điện : 0.2-2.0mm, Dung sai cho phép: -0.015mm.
7. Ứng dụng và các moden : 
 
Model Vật liệu Giới hạn nhiệt độ Nhiệt độ có  thong thường Nhiệt độ đề nghị Dung sai cho phép t°C
S Pt90Rh10- Pt 0~1600°C 0~1300°C 1000~1300°C ±1.5°C or ±0.25%t
R Pt87Rh13- Pt 0~1600°C 0~1300°C 1000~1300°C ±1.5°C or ±0.25%t
B Pt70Rh30- Pt94Rh6 0~1800°C 0~1600°C 1200~1600°C ±1.5°C or ±0.25%t
K Ni90Cr10- Ni97Si3 0~1300°C 0~1100°C 0~1000°C ±2.5°C or ±0.75%t
T Cu- Cu45Ni55 -200~350°C -200~300°C -200~0°C ±2.5°C or ±0.75%t
J Fe- Cu45Ni55 -200~1200°C -200~900°C 0~750°C ±2.5°C or ±0.75%t
N Ni84.4Cr14.2Si1.4- Ni9.5Si4.4Mg0.1 -200~1300°C -200~900°C 0~900°C ±2.5°C or ±0.75%t
E Ni90Cr10- Cu55Ni45 -200~900°C -200~900°C 0~800°C ±2.5°C or ±0.75%t