chuông tráng men
Đăng ngày 02-04-2013 Lúc 07:09'- 13755 Lượt xem
Giá : ~1 VND / 1 sản phẩm

Chuông tráng men dùng cho các nhà máy gạch, thiết bị có độ bền cao, vật liệu trống rỉ